Zip code Logo
Updated Postal Codes 2020-07-01

Zip Code - ALGERIA - Page 35

This table show 200 entries :
Name Zip Code Administrative Name 1 Administrative Name 2 Time Zone Latitude Longitude
Ferme Hadj Mehand15012Tizi-Ouzou36,7523004,315500
Ferme Hadjili15067Tizi-Ouzou36,6914004,378400
Ferme Hamadene34027Bordj-Bou-Arreridj36,0606004,965400
Ferme Hamdaoui Et Ambar15003Tizi-Ouzou36,5981003,967200
Ferme Hamza48013Relizane35,9796000,758400
Ferme Hessen15000Tizi-Ouzou36,6161004,351100
Ferme Huggonot36001El-Taref36,7950008,187500
Ferme Ibazizene15000Tizi-Ouzou36,6161004,351100
Ferme Kadri15000Tizi-Ouzou36,6161004,351100
Ferme Kaid Belhamiti27002Mostaganem35,9875000,354800
Ferme Khabcheche19047Setif36,2916005,405200
Ferme Khennouf34014Bordj-Bou-Arreridj36,1632004,914600
Ferme Khial34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Layadi34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Maneche19002Setif36,0847005,338800
Ferme Maouche34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Mauries29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Maury29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Mecheri34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Mehelhal29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Methieu29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Mizane34001Bordj-Bou-Arreridj35,9398005,030100
Ferme Moulay15019Tizi-Ouzou36,8800004,124600
Ferme Ouled Eskhar34000Bordj-Bou-Arreridj36,0717004,804500
Ferme Pelissier29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Puche24020Guelma36,4276007,481400
Ferme Rahba19007Setif35,8185005,511200
Ferme Ratmi Menouar04013Oum-El-Bouaghi35,7069007,357800
Ferme Reghioua36004El-Taref36,7022007,847200
Ferme Robineaud29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Ruffil27003Mostaganem35,7727000,157400
Ferme Saadane24007Guelma36,4145007,503300
Ferme Sayah Hocine19007Setif35,8185005,511200
Ferme Sbaihi15067Tizi-Ouzou36,6914004,378400
Ferme Sedira34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Si Boudour29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Si Moussa34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Sidi Bouzid36004El-Taref36,7022007,847200
Ferme Slah Akcha34025Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Smail15004Tizi-Ouzou36,6161004,351100
Ferme Sonte36004El-Taref36,7022007,847200
Ferme Soukane Akrouf16003Alger36,7409003,112200
Ferme Souri24045Guelma36,3435007,638900
Ferme Tabti15003Tizi-Ouzou36,5981003,967200
Ferme Taddouimat15004Tizi-Ouzou36,6161004,351100
Ferme Tchoutchane16003Alger36,7409003,112200
Ferme Terkmain16003Alger36,7409003,112200
Ferme Trad19050Setif36,0353005,336700
Ferme Traverse20004Saida34,9043000,166000
Ferme Vallat29006Mascara35,3597000,422500
Ferme Vasselo34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Youcef16081Alger36,7448003,180000
Ferme Zaibet34007Bordj-Bou-Arreridj36,1129005,077600
Ferme Zegari Layachi24026Guelma36,4334007,783000
Ferme Zehar34023Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferme Zerrouk16081Alger36,7448003,180000
Ferme Zerrouki15003Tizi-Ouzou36,5981003,967200
Ferme Zinai Hamdane04013Oum-El-Bouaghi35,7069007,357800
Ferme Zinai Merzoug04013Oum-El-Bouaghi35,7069007,357800
Ferna Mansourah27036Mostaganem35,8430000,231800
Ferracha34021Bordj-Bou-Arreridj36,0403004,953700
Ferradj29027Mascara35,4928000,368500
Ferraguig29046MascaraAfrica/Algiers 35,5331000,155600
Ferroudj25040Constantine36,1842006,579000
Ferroudja26037Medea36,1743003,045800
Fesdis05078Batna35,4448005,872000
Fesdis Ferme05106Batna35,5258006,272300
Fessikh19059Setif35,9329005,895300
Fessikh43007Mila36,1213005,986700
Fetahza39007El-Oued33,3333006,916700
Fetaoun06001Bejaia36,4970004,308900
Fetatcha48019Relizane35,7211000,770300
Fettala06028Bejaia36,6570004,695300
Fezara36006El-Taref36,7911008,229700
Fezguia04002Oum-El-Bouaghi36,0369006,572200
F'Guiguira11001Tamanrasset27,2679002,658300
Fid Ahris40014Khenchela35,5231007,111900
Fid Chir36006El-Taref36,7911008,229700
Fid Hamad26020Medea36,1665003,097800
Fid Ramoul36006El-Taref36,7911008,229700
Fidh El Abiadh40033Khenchela34,9834006,812800
Fidjel20023Saida34,921900-0,209500
Figier35031Boumerdes36,7719003,405500
Fil Fila21042Skikda36,9025006,877900
Filali Cite25017Constantine36,3794006,703200
Fillaoucene13035Tlemcen34,729500-1,601800
Fintikelt19011Setif36,0227005,367600
Fiol Ferme16019Alger36,7933003,286900
Firas05049Batna35,4051006,549600
Fires05036Batna35,4167006,383300
Fisli Ahmed Ferme25035Constantine36,2658006,938400
F'Kirina04013Oum-El-Bouaghi35,6637007,298900
Flea06028Bejaia36,6570004,695300
Fliki15001Tizi-OuzouAfrica/Algiers 36,7023004,367200
Florit Ferme35009Boumerdes36,7186003,669200
Fontaine Des Gazelles31004OranAfrica/Algiers 35,881800-0,304700
Fontaine Du Dey16041Alger36,7997003,247200
Fontaine Fraiche16023Alger36,7206003,116500
Fontaine Fraiche16041Alger36,7997003,247200
Ford Lotfi37005Tindouf
Fores Ferme35001Boumerdes36,7705003,717400
Forestier Poste13012Tlemcen34,925700-0,957100
Forestier Borj36000El-Taref36,7950008,187500
Forna26008Medea36,2646003,030800
Fornaka27014MostaganemAfrica/Algiers 35,752400-0,015700
Fornau13030Tlemcen35,055000-1,617200
Fouanis40034Khenchela34,9834006,812800
Fouara38005Tissemsilt35,7582001,847800
Fouas Douar35014Boumerdes36,6215003,419100
Fouatmi Charef27003Mostaganem35,7727000,157400
Fougaret Ez Zouia11016Tamanrasset23,1537005,609200
Fougaret Larab11017Tamanrasset23,1537005,609200
Foughal42007Tipaza36,5437001,897700
Foughala07031BiskraAfrica/Algiers 34,7232005,331100
Fouierat19032Setif36,1886005,226300
Fouirat19003Setif36,1479005,240700
Fouka Mrine42027Tipaza36,5138002,062300
Fouka Ville42006Tipaza36,5753002,371600
Foum Toub05049Batna35,4051006,549600
Foum El Amba04000Oum-El-Bouaghi35,7309007,369300
Foum El Hammam44029Ain-Defla36,0774002,096600
Foum El Malah03011LAghouat33,5021002,103000
Foum El Matlag12045Tebessa34,5623007,403700
Foumelal19026Setif36,1387005,077200
Founane19011Setif36,0227005,367600
Fourar Ain Sebaou35041Boumerdes36,7055003,523700
Fourchi04002Oum-El-Bouaghi36,0369006,572200
Foursse17030Djelfa34,7602003,480800
Foushal44031Ain-Defla36,1705001,841500
Fpa Cite16046Alger36,7997003,247200
Fraction Ain Ouel44042Ain-Defla36,1317002,032100
Fraction Beni Mekhlifet44050Ain-Defla36,1832001,915600
Fraction Beni Rached44042Ain-Defla36,1317002,032100
Fraction Beni Yala44029Ain-Defla36,0774002,096600
Fraction Bougmil44050Ain-Defla36,1832001,915600
Fraction Boukhaabane44050Ain-Defla36,1832001,915600
Fraction Hanatchia44050Ain-Defla36,1832001,915600
Fraction Megharssa44050Ain-Defla36,1832001,915600
Fraction Mekhatria44050Ain-Defla36,1832001,915600
Fraction Merdouma44042Ain-Defla36,1317002,032100
Fraction Ouled Ali44042Ain-Defla36,1317002,032100
Fraction Targhous44050Ain-Defla36,1832001,915600
Frada19019Setif36,1846005,586000
Frada19043Setif36,1900005,547000
Fraihia26025Medea36,1905003,228600
Fraihia29020Mascara35,4632000,330000
Fraine13024Tlemcen34,928200-1,797300
Frais Vallon16032Alger36,7516003,201600
Frais Vallon16041Alger36,7997003,247200
Frane30049Ouargla33,2303006,051200
Frarha26048Medea36,0490003,343100
Fraternite46025Ain-Temouchent35,281200-1,312500
Fredi42016Tipaza36,6030002,409600
Fredj Usine15000Tizi-Ouzou36,6161004,351100
Freha15012Tizi-OuzouAfrica/Algiers 36,7523004,315500
Freha19103Setif35,9765005,279600
Freme Rahmani15003Tizi-Ouzou36,5981003,967200
Frenda14001TiaretAfrica/Algiers 35,0654001,049400
Frenda Emir Abdelkader14050Tiaret35,1403000,893300
Freres Abbes Cite25003Constantine36,3430006,646200
Freres Benchadi05077Batna35,4448005,872000
Freres Faizi Domaine16046Alger36,7997003,247200
Freres Ferrad25021Constantine36,4159006,554200
Freres Mahsas Domaine35014Boumerdes36,6215003,419100
Freres Zmirli16004Alger36,7185003,155800
Fridjou40035KhenchelaAfrica/Algiers 35,0579007,024300
Frikat15068Tizi-Ouzou36,6914004,378400
Frikat19104Setif35,9765005,279600
Frikat34038Bordj-Bou-Arreridj36,0137004,903200
Fritissa14051TiaretAfrica/Algiers 35,1512001,164200
Fritissa17015Djelfa34,6588002,806900
Froha29024MascaraAfrica/Algiers 35,3034000,127400
Froukh19011Setif36,0227005,367600
Froukh19029Setif36,1919005,608800
Fsil35001Boumerdes36,7705003,717400
Gaada13060Tlemcen34,709800-1,515900
Gaadine29016Mascara35,4384000,620600
Gaames13020Tlemcen35,050600-1,921800
Gaballagraf25028Constantine36,4159006,554200
Gabel El Alia41016Souk-Ahras36,2518008,123300
Gabel El Kef41038Souk-Ahras36,1883007,960600
Gabel El Ratba41038Souk-Ahras36,1883007,960600
Gabel Khedara41013Souk-Ahras36,3169008,243600
Gabel Sambrax04036Oum-El-Bouaghi35,7500007,416700
Gabel Zebar04008Oum-El-Bouaghi35,7309007,369300
Gabi Ferme16036Alger36,7516003,201600
Gabi Meriadel Ferme16019Alger36,7933003,286900
Gabla Saidi05025Batna35,6917006,186400
Gable Yagout05031Batna35,7746006,416400
Gacem Ferme35003Boumerdes36,7274003,409900
Gaid Omar29023Mascara35,5609000,262500
Galland14012Tiaret35,3839001,053400
Galous15068Tizi-Ouzou36,6914004,378400
Galzi26060Medea35,9624003,155500
Gamra28025M'Sila35,5601004,661500
Gandourat Eddoum03011LAghouat33,5021002,103000
Gara Djebilet37004Tindouf
Garaa25028Constantine36,4159006,554200
Garaa Saida04006Oum-El-Bouaghi35,9247006,695300
Garat Ettaam47014Ghardaia32,3655003,828500
 
If you find your zip code, please Tweet, google+ or like this website ;-) Thank you !